معتمد اول هوشمند راهبر
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هشتمین جلسه‌ کارگروه راهبری سامانه‌ مودیان بر ضرورت افزایش همکاری دستگاه‌های حاکمیتی به ویژه وزارت صمت برای مشارکت‌دهی جهت اتصال سامانه‏‌های شرکت‌‎ها...
دکتر منظور در هفتمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان با اشاره به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: این...