ماهر
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هشتمین جلسه‌ کارگروه راهبری سامانه‌ مودیان بر ضرورت افزایش همکاری دستگاه‌های حاکمیتی به ویژه وزارت صمت برای مشارکت‌دهی جهت اتصال سامانه‏‌های شرکت‌‎ها...
دکتر منظور در هفتمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان با اشاره به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: این...