معتمد اول هوشمند راهبر
صدور صورتحساب برای انواع خریداران

صدور صورتحساب برای انواع خریداران

صدور صورتحساب برای انواع خریداران اعم از حقیقی و حقوقی فارغ از اینکه در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده باشند

ارسال گزارش‌ها به سامانه مؤدیان

ارسال گزارش‌ها به سامانه مؤدیان

ارسال گزارش‌ها به سامانه مؤدیان و ثبت صورتحساب در کارپوشه مؤدیان

دریافــــت گزارش های متنوع

دریافــــت گزارش های متنوع

دریافت گزارش های متنوع از اطلاعات مندرج در سامانه

تعریف کاربران فرعی

تعریف کاربران فرعی

تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف به منظور انجام هرچه بهتر امور محوله

پشتیبانی تلفنی و الکترونیکی

پشتیبانی تلفنی و الکترونیکی

پشتیبانی تلفنی و الکترونیکی مشتریان برای رفع اشکالات احتمالی در ثبت و صدور صورت حساب های فروش و تأیید صورت حساب های خرید

کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان

کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان

کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان به وسیله حذف کاغذ و مراجعات حضوری بابت دریافت صورت حساب

تماس با ما

اجازه دهید به کسب و کار شما کمک کنیم تا پیشرفت کند.